Yazım Kuralları

 1. Yazılar Windows Word programıyla, normal metin için Times veya Times New Roman karakteri 12 puntoyla, 1,5 satır aralığıyla yazılmış olmalıdır.
 2. Yazıların uzunluğu konusunda sınırlama olmasa da yazının tek sayıda yayımlanabilmesi için kaynakçayla birlikte 25 sayfayı geçmemesi tavsiye edilir.
 3. Metinlerin başlıkları bold ve sola yaslı şekilde yazılmalıdır. Başlıkların ilk harfleri büyük yazılmalıdır (ve, ile, de, mi gibi ekler her zaman küçük harfle yazılmalıdır).
 4. Yazar isimleri bold ve sağa yaslı şekilde başlığın altında bulunmalı, yazar soyadı büyük harflerle yazılmalıdır. Yazarın unvan, bölüm, kurum ve e-mail bilgisi yazarın isminin sonuna dipnot eklenerek verilmelidir.
 5. Türkçe özgün makaleler için verilecek özet “Öz” başlığı altında, 100 kelimeyi geçmeyecek şekilde verilmelidir. Tüm makalelerin ayrıca İngilizce dilinde de özeti verilmedir. İngilizce dilinde verilecek özet “Abstract” başlığı altında olmalı ve yine 100 kelimeyi geçmemelidir. Önce makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı, Türkçe özü verilmeli ve sonrasında 3-5 tane anahtar kelimeler verilmelidir. Bunların altına İngilizce öz ve anahtar kelimeler eklenmelidir. Öz ve Anahtar Kelimeler uluslararası standartlara uygun olmalıdır. Örnek: TR Dizin Anahtar Terimler Listesi, Medical Subject Headings, CAB Theasarus, JISCT, ERIC v.b. gibi kaynaklar kullanılabilir.
 6. Dipnotlar kaynak gösterimi için değil, yalnızca ek bilgi vermek için kullanılır; sayfa altında numaralandırılarak 10 punto ve 1 satır aralığıyla verilir.
 7. Metnin içinde yapılan doğrudan alıntı 40 kelimeyi geçiyorsa alıntı metin içinde yapılmayıp ana metinden farklılaştırılmış paragraf olarak gösterilmelidir. Doğrudan alıntı yapılacak metin, sağ ve soldan 1,25 cm girintili olarak 11 punto ile yazılır, başı ve sonuna çift tırnak eklenir ve alıntı sonunda parantez içinde kaynağa atıf yapılır.
 8. Metinde şekil, tablo, resim vb. kullanılacaksa metin içinde ilgili yere, metinle arasında üstten ve alttan birer aralık bırakılmak suretiyle yerleştirilmelidir. Mümkün olduğu kadar bilgisayar aracılığıyla hazırlanmış görseller kullanılmalı, tarayıcıyla en az 600 dpi çözünürlükte tiff veya jpg şeklinde taranmış olarak metne yerleştirilmelidir. Resimler birbirini izleyerek numaralandırılmalıdır. Her resmin altına numarası ile birlikte kısa bir açıklama, ortalanmış olarak yazılmalıdır.
 9. Metin içerisinde ve kaynaklar bölümünde kaynak gösterimi için Amerikan Psikologlar Birliği tarafından yayımlanan Publication Manual of American Psychological Association (APA) (6. baskı) adlı kitapta belirtilen kurallar esas alınmalıdır. Metnin içindeki atıflar, cümlelerin sonunda, noktadan önce yazar soyadı ve eserin basım yılı ile sayfa numarası parantez içinde yazılarak yapılır. APA stiline uygun olarak hazırlanmış atıf örnekleri aşağıda verilmiştir.
 10. Kaynaklar bölümünde kitaplar için bibliyografik künye sırası (büyük küçük harf durumuna dikkat edilerek) şu şekilde olmalıdır: Yazar Soyadı, Adının baş harfi (yıl). Kitap adı. Basım yeri: Yayınevi. Makalelerde ise şunlar belirtilmelidir: Yazar Soyadı, Adının baş harfi (yıl). Makalenin adı. Kitap veya Dergi adı, sayısı, makalenin sayfa aralığı. İnternet adresi. Kullanılan kaynak makale ise makalenin ilk ve son sayfası belirtilmelidir. Aşağıda APA kaynak gösterme kurallarına uygun olarak hazırlanmış örnekler verilmiştir.
 11. Metnin ekleri, her bir ek ayrı sayfada olacak şekilde, kaynakçadan sonra verilmelidir.
 12. Dergide yayınlanan yazıların bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir. Dergide yazım tutarlılığı sağlamak için Türk Dil Kurumu’nun yayınladığı Yazım Kılavuzu’nun son baskısının esas alınması tavsiye edilir.

APA Stiline Göre Kaynak Gösterme

Atıflar

 

Metin içinde ilk atıf

Metin içinde ilk atıftan sonraki atıflar

Parantez içinde ilk atıf

Parantez içinde ilk atıftan sonraki atıflar

Tek yazarlı

Işık (1998)

Işık (1998)

(Işık, 1998: 36)

(Işık, 1998: 36)

İki yazarlı

Grazer ve Fishman (2015)

Grazer ve Fishman (2015)

(Grazer ve Fishman, 2015: 107)

(Grazer ve Fishman, 2015: 107)

Üç-beş yazarlı

Keng, Lin ve Orazem (2017)

Keng ve arkadaşları (2017)

(Keng, Lin ve Orazem, 2017: 72)

(Keng ve ark., 2017: 72)

Altı ve daha fazla yazarlı

Bay ve arkadaşları (2017)

Bay ve arkadaşları (2017)

(Bay ve ark., 2017: 61)

(Bay ve ark., 2017: 61)

Kurumlar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB, 2002)

MEB (2002)

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2002)

(MEB, 2002)

Kaynaklar Bölümü

 

Türkçe Eser

 

Emre, I. (1998). Beden ve Toplum Kuramı. İstanbul: Bağlam Yayınları.

 

Türkçeye Çevrilmiş Eser

Kitap

Ariès, P. (2015). Batıda Ölümün Tarihi (Çev. Işın Gürbüz). İstanbul: Everest Yayınları.

 

Editöryal Eser

 

Bahar, M. (Ed.). (2006). Fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 

İngilizce Eser

 

Smith, Z. (2016). Swing Time.New York: Penguin Press.

 

İngilizce Eser İçerisinde Bölüm

 

Gülgöz, S. (2005). Five factor theory and NEO-PI-R in Turkey. In J. Allik & R. R. McCrae (Eds.), The five-factor model of personality across cultures (pp. 175-196). Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishers.

Kitap içinde

bölüm

Türkçe Eser İçerisinde Bölüm

 

Uysal, Ş. (1971). Metodoloji açısından Türkiye’de yapılan sosyolojik araştırmalar ve bir örnek köy araştırması. N. H. Fişek (Ed.), Türkiye’de sosyal araştırmaların gelişimi içinde (s.139-151). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

 

Türkçe Makale

 

Ünal, N. (2001). Hastane İnfeksiyonları ve Hastane Tasarımı: Yoğun Bakımların Tasarımı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi, 5, 183-194.

 

 

İngilizce Makale

Makale

LaSalle, P. (2017). Conundrum: A Story about Reading. New England Review 38, no. 1, 95–109.

 

Online Makale

 

Çevikalp, M. (2012). Kars’ın saklı yüzü: Malakanlar. Aksiyon. http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/newsDetail_openPrintPage.action?newsId=32989 adresinden edinilmiştir. Son erişim tarihi: 08/06/2017

 

Web’den Alınmış Tez

 

Atkıncı, H. (2001). İlköğretim birinci kademe eğitim programlarının yaratıcı düşünmenin gelişimine etkisi (Yüksek lisans tezi, Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir. Son erişim tarihi: 08/06/2017

Tez

Türkçe Tez

 

Şen, M. (1992). Development of the Big Bourgeoisie in Turkey (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, ODTÜ Sosyoloji Bölümü, Ankara).

 

İngilizce Tez

 

Rutz, C.L. (2013). King Lear and Its Folktale Analogues (Doctoral dissertation, University of Chicago).