Gelecek Sayıda "Dosya" Konusu: "Sanatta ve Tasarımda Yeni Teknolojiler"

Açık Alan dergisi, gelecek sayıda bir “dosya” açacak ve “Sanat ve Tasarımda Yeni Teknolojiler” konusu üzerinde yoğunlaşacaktır. Bu başlık, derginin ana temasını oluşturacaksa da bunun dışında, konudan bağımsız yazılar da değerlendirilecek ve “dosya dışı” bölümde yer alabilecektir.

Açık Alan dergisinin “Sanat ve Tasarımda Yeni Teknolojiler” konusu ile ilgilenmesi, elbette uç noktada “yenilikçi” bir hareket gibi değerlendirilmemeli. Çünkü sanat ve tasarım disiplinleri özellikle Rönesans’tan bu yana, bilim ve teknoloji alanları ile son derece yakın ilişkiler kurmuş ve mevcut kuramlar üzerinde sürekli birtakım tartışmalar doğurmuştur. Öyle ki bu konu, hem günümüz teknolojik ortamının, hem de tarihsel tartışmaların bütününü kapsamakta, ortaya çıkmış olan “eski” ya da “yeni” tartışmalara farklı boyutlar ekleme olanağı yaratmaktadır.

Ne var ki yine de günümüz teknolojik ortamı, sanat ve tasarım konularını daha hızlı ve daha radikal tartışmalar içine yönlendiriyor; buna kuşku yok. Yeni üretim ve tüketim sistemlerinin sosyolojik, ideolojik, siyasi ve felsefi uzantıları, doğallıkla bir “özne” problematiğini de devreye sokuyor ve bizim, onaylanmış tüm kuramlara bir kez daha göz atmamıza neden oluyor. Böylece sanat ve tasarım alanlarında gözlemlediğimiz üretimler ister disipliner, ister disiplinler-arası bağlamda olsun, tekrar ve tekrar tartışmalara sahne oluyor.

İşte Açık Alan dergisi de 2020 Mayıs ayında yayınlanması planlanan gelecek sayısını, söz konusu tartışmaları yeni yorumlara taşıyacak çalışmalara açıyor. Dosya konusu üzerine yazılacak yazıların 1 Şubat 2020 tarihine dek acikalan@msgsu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi ve yazım kuralları için http://acikalan.msgsu.edu.tr/ sitesini ziyaret edebilirsiniz.